SAĞLIK İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ

Araştırma ve geliştirme çalışmaları, Eryigit Tıbbi Cihazlar'da temel bir faaliyettir. 1991’den bu yana, yenilikçi ve son derece etkili dezenfeksiyon / sterilizasyon sistemleri, tıbbi oksijen jeneratörleri, su arıtma sistemleri, ameliyat masaları ve bunların aksesuarlarını ürettik ve bu ürünlerimizi sürekli geliştirmekteyiz. Tüm ürünlerimiz fikri mülkiyet yasaları tarafından korunan tasarımlarımıza dayanmaktadır.

Çalışanlarının fikirlerine önem veren Eryiğit, onlara serbest tasarım imkanı sağlayarak ve ülkemizin üniversiteleri ile iş birlikleri yaparak kısa zamanda uluslararası rekabet gücünü artıran pek çok ürün geliştirmiş ve sektörünün lider firmaları arasına girmiştir. Şimdiye kadar yürütülen Ar-Ge çalışmalarındaki başarımızdan dolayı, Eryiğit Ar-Ge Merkezi,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak faaliyete başlamıştır ve o günden bu yana da Ar-Ge çalışmalarını artırarak devam ettirmiştir.

Eryiğit Ar-Ge Merkezi, tıbbi cihaz geliştirmenin yanında biyoteknoloji ve sentetik biyoloji alanlarında da hızla ticarileşecek ve ülkemizin bu alanlardaki endüstriyel üretim ihtiyacına destek verecek projeler de üretmekte ve sürdürmektedir. Biyoteknoloji alanında da üretici firma olan Eryiğit’in Ar-Ge Merkezi’nde moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve biyoteknoloji alanlarında yüksek lisans ve doktoralarını tamamlamış pek çok araştırmacı çalışmakta olup ticarileşen ürünlerin yanında biyoteknoloji alanında pek çok uluslararası yayına da imza atılmaktadır.

Her Zaman Daha İyisi İçin Çalışıyoruz

Eryiğit'te sağlık hizmetlerini daha güvenli, daha etkili, daha ulaşılır ve daha kolay hale getirmek için yeni ürünler ortaya koymaya ve mevcut ürünlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, sağlık hizmetlerinin; hastaneler, hastalar, toplum ve çevreye olan maliyetlerini düşürecek çözümler üretmeye ve üretim yöntemleri kullanmaya da özen gösteriyoruz.

 

TOP
blank