Bu kit insan numunelerinden elde edilen RNA örneklerinde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2)
tespiti amacıyla geliştirilmiştir.
• Reaksiyon süresi yaklaşık 1 saattir, kullanılan qPCR cihazına göre ufak farklılıklar gösterebilir.
• Kit içeriğindeki N1 ve N2 olarak adlandırılan primer ve problar SARS-CoV-2 virüsüne ait nükleokapsid (N) genini virüse spesifik olarak tanımaktadır. Bu primer ve problar genetik yapısı SARS-CoV-2 ile yüksek benzerlik taşıyan SARS-CoV virüsünü tanımamaktadır ve SARSCoV-2 virüsünün spesifik olarak teşhisi amacıyla geliştirilmiştir.
• Kit içeriğinde bulunan RNAseP primer ve probları numunelerden hazırlanan RNA örneklerinin kalitesini kontrol amaçlıdır ve insan RNAseP genini tanımaktadır.
• Kit içeriğinde bulunan kalıp DNA pozitif kontrol amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmış bir sentetik DNA’dır. N1, N2 ve RNAseP genlerinin sadece bu kitte yer alan primer-prob setleri ile çoğaltılan hedef bölgelerini içermektedir. Virüsten izole edilmemiştir, tüm virüs genomuna sahip değildir ve herhangi bir enfekte edici özelliği yoktur.
SAKLAMA KOŞULLARI
• Ürünler -20°C’de saklanmalıdır.
• Ürünlerin ikiden fazla dondur-çöz yapılmaması önerilmektedir. Daha fazla dondur-çöz yapılması gereken durumlarda solüsyonların aliquotlanarak - 20°C’de saklanması gerekmektedir.
• Primer/prob karışımları ışığa duyarlıdır ve kahverengi viallerde gönderilmiştir. Aliquotlanan reaksiyon mix’lerin de ışıktan korunması gerekmektedir.

  • Kolay kullanım: RNA örneğini ekleyin.-Soğuk zincir transferi gereklidir.-
  • Liyofilize primer/probe karışımı:Enzim karışımı seçimiyle kullanım.-Oda sıcaklığında transfer ve saklama imkanları

AVANTAJLAR

  • Yalancı- negatif sonuçların minimize edilmesi için RNA kalite kontrolü
  • Internal Kontrol
  • Enzim ve diğer reaktifler doğru çalıştığının kontrolü
  • Primer-Prob dizilimi sayesinde mutasyona uğramamış SARS-CoV-2 hedef bölgelerini %100 tanıma

ÖZELLİKLER

  • Hızlı sonuç ve kullanım kolaylığı
  • Yüksek güvenilirlik (%99) ve bütün dünyada kabul edilirlik
  • Minimize edilmiş insan kaynaklı hata & bulaş riski
  • Yüksek hassasiyet ve spesifisite
TOP
blank