Mekanik Tasarım

Yerli üretilen ve yüksek teknoloji içeren cihazlardaki en önemli
tasarım ayaklarından bir tanesi mekanik tasarımdır. Firmamız, özellikle tıbbi cihaz alanında
önemli seviyede mekanik tasarım bilgisine ve seri üretim kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyet
sadece mekanik tasarım bilgi ve tecrübesinin ötesinde aynı zamanda malzeme bilgisini de
içermektedir. Dolayısı ile cihaz tasarımı aşamasında karşılaşılan teknik problemlere daha
esnek ve probleme özel çözümler üretebilmekteyiz.

TOP
blank