OKSİJEN AZOT DEPOLAMA VE ÜRETİM SİSTEMLERİ

Oksijen Kullanım Alanları;

* Polikliniklerde
* Hastanelerde
* Sahra hastanelerinde
* Ambulanslarda
* Metallerin kesimi
* Yüksek irtifa uçuşlarında
* Roketlerde hidrojen ile birlikte yakıt olarak
* Kimyasal madde üretiminde
* evsel atık ve atık su tasfiyesinde
* Ozon üretiminde
* İçme suyunun temizlenmesinde ve dezenfektasyonunda
* Balık üretme çiftliklerinde
* Tıpta
* Su altı dalışlarında
* Yakıtların yanma performasının artırımında
* Hiperbarik oksijen tedavisinde
* Tekstil sanayinde

Azot Kullanım Alanları :

1-)Amonyak sentezinde
2-)Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada
3-)Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde
4-)Elektronik sanayinde, ampul imalatında
5-)Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde
6-)Nükleer reaktörlerde
7-)Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde
8-)Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde
9-)Tahıl silolarında
10-)Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında
11-)Cam ve çelik yapımında
12-)Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede
13-)Fermantasyon
14-)Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde
15-)Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde
16-)Doku dondurma ve saklama
17-)Metallerin sıkı geçme işlemleri
18-)Kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak
19-)Proses solventlerinin geri kazanımı
20-)Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak
21-)Kağıt ve kağıt ürünleri fabrikalarının depolarında yangın önlemede.
22-)Kimyasal maddelerin depolarında yangın önlemede.
23-)Askeri mühimmat ve yakıt depolarında.
24-)İlaç üretim fabrikalarında.
Ürünlerimize ait validasyon hizmetleri, Almanya akredite kuruluşu Hygcen GmbH firması tarafından yapılmaktadır.

OKSİJEN KATALOG

TOP
blank