blank

Oligonükleotid & Primer

Eryiğit, dünyanın en gelişmiş yüksek verimli DNA sentezi ve arıtma sistemlerini kullanarak yüksek kaliteli primer sentezi gerçekleştirmektedir. Hızlı teslimat ve düşük fiyatlar ile yüksek kaliteli primerleri araştırmacı ve klinisyenlere sunmaktayız. Yüksek verimli sistemimiz, Türkiye’nin yıllık oligo ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Biolytic (ABD) Dr. Oligo ™ DNA / RNA Sentezleyicisi kullanılarak, 96 oligo aynı anda>% 99,95 verimle sentezlenebilir. Laboratuvarımız, Dr. Oligo ™ ‘yu kullanarak standart 50 nmol, 100 nmol ve 200 nmol skalalarında 125 bp uzunluğa kadar oligo sentezini rutin olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, tam otomatik Dr. Oligo ™ İşlemciyi kullanarak, organik tuzlardan arındırma ve DMT-ON (Oligonükleotid Arıtma Kolonu (OPC) -Ön Dönüşlü Faz (RP) -HPLC sınıfı) dahil olmak üzere çeşitli metotlarla sentezlenmiş oligolarımızın rutin saflaştırmasını gerçekleştiriyoruz. Arzuya göre “dejenere primer sentezi” ve İyon Değişim (IE)-HPLC sınıf arıtma hizmeti de sunuyoruz.

blank

DNA Probları

DNA probları in situ tekniklerde DNA veya RNA sekanslarıyla hibritlenerek hedef sekansın olup olmadığını bulmak için kullanılır. Bu hibritlenme problardaki işaretler sayesinde gözlemlenebilir. Tıpta bu yöntem mikroorganizmaların belirlenmesinde ve bulaşıcı, genetik ve diğer hastalıkların tespiti için kullanılır. Eryiğit'in sizin için sentezlediği moleküler biyoloji çalışmalarında kullanabileceğiniz DNA problarını kalite kontrol testlerinden geçirerek sizlere ulaştırır. Laboratuvarlarımızda üretilen DNA probları aşağıdaki gibidir: FAM-BHQ1 FAM-TAMRA HEX-BHQ1 JOE-BHQ1
Bütün problar HPLC ile saflaştırılmaktadır.
blank

Sentetik Gen

Farmasötik ve biyoteknoloji endüstrilerinde çalışan araştırmacıların yanı sıra akademisyenler, çalışmalarını başarı ile yürütmek için bazı (varolan veya de novo) DNA dizilerinin fiziksel olarak sentezlenmesine ihtiyaç duymaktadırlar. Sentetik genler, dizi veri tabanlarından ve dizi düzenleme yazılımlarından elde edilen bilgilere göre sentezlenen genetik materyallerdir. Sentetik gen istenilen herhangi bir genin veya DNA sekansının çift sarmallı olarak ve herhangi bir referans (template) DNA’sına ihtiyaç olmadan sentetik olarak üretimiyle elde edilir. Sentetik genlerin üretimi ve kullanımı doğal DNA dizileriyle yapılması mümkün olmayan uygulamaların yapılmasına imkân sağlamaktadır. Doğada mevcut olandan farklı herhangi bir DNA dizisi, sentetik biyoloji yoluyla kolayca elde edilebilir.

blank

Coronavirus Tespit Kiti

SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılmıştır. Bu enfeksiyon hastalarda yüksek ateş, nefes darlığı ve kuru öksürükle kendini göstermektedir. Bazı hastalarda semptomlar çok hafif olarak seyretse de, pek çok hastanın hastanede tedavi edilmesi ve yoğun bakım ünitelerine transferi gerekmektedir. Bu pandemi ile en etkin mücadele yolunun kendini karantina altına alma, sosyal izolasyon ve geniş çaplı test uygulama olduğu değerlendirilmiştir. Uygulanabilecek iki temel test metodu bulunmaktadır ve bunlardan hızlı test olarak belirtileni 15 dakikada sonuç vermekle beraber %10 hata payı bulunmaktadır. SARS-CoV-2 tespiti için en güvenilir test metodu bir laboratuvarda qPCR yapılmasıdır.
SENTELIGO qPCR Testlerinin Farkı Nedir?
Eryiğit, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 7 farklı protokol içerisinden en güvenilir olanlardan biri olan ABD’nin CDC ajansı tarafından geliştirilen yöntemi baz almış ancak alanında uzman bilim insanlarımız yapılan validasyon çalışmalarında bu test yönteminin de dimer-dimer problemleri sebebi ile “false positive” (yanlışlıkla pozitif) sonuç verme ihtimalini gözlemiştir. Bunun üzerine uzman ekibimiz bu problemleri çözen optimize dizilere sahip bir protokol geliştirmiştir. Diğer kit üretici firmalardan farklı olarak, Eryiğit tüm kit içeriğini tamamen kendisi üretmekte, böylece üretim kaynaklı riskleri bertaraf etmektedir. SENTELIGO qPCR kitlerimiz %99’un üzerinde güvenilirliğe sahiptir. Kitlerimiz ayrıca tamamen sentetik ve hiçbir patojenik özellik içermeyen bir pozitif kontrol kalıp DNA içermekte olup, bu şekilde enzimatik problemlerden kaynaklanan “yanlış negatif” (false negative) sonuçları da engellemektedir. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
TOP
blank