Birleşmiş Milletler Otoklav Projesi

Tedarikçisi olduğumuz BM ile ortak yürütülen projeler kapsamında 2020 Kasım Ayında 60 adet 75 Litrelik sterilizatörlerin üretimi ve testleri çok kısa sürede başarıyla tamamlanıp sevkiyatı gerçekleştirildi.

TOP
blank