Coronavirus Tespit Kiti

coronavirus detection kit
COVID-19

SARS-CoV-2 (COVID-19)

SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak sınıflandırılmıştır.
• Bu enfeksiyon hastalarda yüksek ateş, nefes darlığı ve kuru öksürükle kendini göstermektedir.
• Bazı hastalarda semptomlar çok hafif olarak seyretse de, pek çok hastanın hastanede tedavi edilmesi ve yoğun bakım ünitelerine transferi gerekmektedir.
• Bu pandemi ile en etkin mücadele yolunun kendini karantina altına alma, sosyal izolasyon ve geniş çaplı test uygulama olduğu değerlendirilmiştir.
• Uygulanabilecek iki temel test metodu bulunmaktadır ve bunlardan hızlı test olarak belirtileni 15 dakikada sonuç vermekle beraber %10 hata payı bulunmaktadır.
• SARS-CoV-2 tespiti için en güvenilir test metodu bir laboratuvarda qPCR yapılmasıdır.
SENTELIGO qPCR Testlerinin Farkı Nedir?
• Eryiğit, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan 7 farklı protokol içerisinden en güvenilir olanlardan biri olan ABD’nin CDC ajansı tarafından geliştirilen yöntemi baz almış ancak alanında uzman bilim insanlarımız yapılan validasyon çalışmalarında bu test yönteminin de dimer-dimer problemleri sebebi ile “false positive” (yanlışlıkla pozitif) sonuç verme ihtimalini gözlemiştir. Bunun üzerine uzman ekibimiz bu problemleri çözen optimize dizilere sahip bir protokol geliştirmiştir.
• Diğer kit üretici firmalardan farklı olarak, Sentebiolab tüm kit içeriğini tamamen kendisi üretmekte, böylece üretim kaynaklı riskleri bertaraf etmektedir.
• SENTELIGO qPCR kitlerimiz %99’un üzerinde güvenilirliğe sahiptir.
• Kitlerimiz ayrıca tamamen sentetik ve hiçbir patojenik özellik içermeyen bir pozitif kontrol kalıp DNA içermekte olup, bu şekilde enzimatik problemlerden kaynaklanan “yanlış negatif” (false negative) sonuçları da engellemektedir.

TOP
blank